Alimentació

Plans d’igualtat: abast i obligatorietat legal

Posted on

Què és un pla d’igualtat? La igualtat és un valor jurídic fonamental dels drets humans. La seva realització social suposa l’absència de qualsevol discriminació de cap subjecte sotmès al dret. La igualtat d’oportunitats entre dones i homes constitueix la garantia que ambdòs gèneres puguin participar i accedir als recursos, en condicions d’igualtat, en l’àmbit laboral, social, cultural, econòmic i polític, sense que actituds i estereotips sexistes en limitin les possibilitats. D’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, el pla d’igualtat és un “conjunt […]

Alimentació

Com va dir Einstein ….

Posted on

Convocatòria: Dimarts, 9:00 hores. Ordre del dia: Definició del perfil comercial a incorporar. A priori, una situació habitual en qualsevol empresa. Afinem els detalls: Es reuneix l’equip directiu d’una empresa de fabricació de maquinària industrial. L’objectiu de la reunió és concretar l’ampliació de l’equip comercial ja que, després d’un estudi de mercat, l’empresa ha decidit iniciar una nova línia de producció amb un producte punter, que “es ven sol”. Només falta incorporar a la persona que s’encarregui de la seva projecció comercial. Si us dic que l’empresa compta amb un departament comercial consolidat, uns clients fidelitzats i un producte potent […]

Alimentació

Dia dels pares i mares treballadors

Posted on

Aquesta setmana, com moltes altres, hem tancat la incorporació d’un perfil directiu per un dels nostres clients. Fins aquí res d’especial… Però si us diem que el directiu en qüestió es diu Camila, que té 38 anys, que està gaudint ara mateix d’un permís maternal i que en la nova posició que ocuparà viatjarà entre un 40 i un 60% del seu temps de treball… Tots els que preneu decisions sobre incorporació de nou talent convindreu amb nosaltres que, per sort o per desgràcia, aquest tipus de perfil és excepcional. Però, tant excepcional és el perfil de la Camila, com […]