Plans d’igualtat: abast i obligatorietat legal

Què és un pla d’igualtat? La igualtat és un valor jurídic fonamental dels drets humans. La seva realització social suposa l’absència de qualsevol discriminació de cap subjecte sotmès al dret. La igualtat d’oportunitats entre dones i homes constitueix la garantia que ambdòs gèneres puguin participar i accedir als recursos, en condicions d’igualtat, en l’àmbit laboral, social,

Comparteix aquest contingut:

Continue Reading

Com va dir Einstein ….

Convocatòria: Dimarts, 9:00 hores. Ordre del dia: Definició del perfil comercial a incorporar. A priori, una situació habitual en qualsevol empresa. Afinem els detalls: Es reuneix l’equip directiu d’una empresa de fabricació de maquinària industrial. L’objectiu de la reunió és concretar l’ampliació de l’equip comercial ja que, després d’un estudi de mercat, l’empresa ha decidit

Comparteix aquest contingut:

Continue Reading

Dia dels pares i mares treballadors

Aquesta setmana, com moltes altres, hem tancat la incorporació d’un perfil directiu per un dels nostres clients. Fins aquí res d’especial… Però si us diem que el directiu en qüestió es diu Camila, que té 38 anys, que està gaudint ara mateix d’un permís maternal i que en la nova posició que ocuparà viatjarà entre

Comparteix aquest contingut:

Continue Reading