Overview

El nostre client, empresa fabricant de productes d’il·luminació amb seu a la comarca de La Selva interior – Osona, necessita incorporar, a causa del seu procés d’expansió, un/a:

ENGINYER OFICINA TÈCNICA

Reportant el Project Manager, es responsabilitzarà, dins l’àrea d’Oficina Tècnica, de garantir el compliment de la normativa pels diferents mercats objectiu, d’elaborar els procediments interns de fabricació i muntatge, de gestionar les certificacions i homologacions necessàries de cada producte (treballant estretament amb els laboratoris col·laboradors) i elaborar les fitxes tècniques i els manuals d’instruccions dels productes.

 

REQUISITS:

Busquem un/a professional jove, metòdic i organitzat, amb formació en Enginyeria Electrònica o Enginyeria de disseny industrial, bon domini d’anglès i coneixements contrastats de SolidEDGE + Programari de disseny de circuits (preferiblement EAGLE O ALTIUM), electrònica analògica i teoria de circuits.

Molt valorable experiència contrastada en homologació de nous productes, preferiblement del sector il·luminació.

Bon domini d’Excel.

 

AVANTATGES:
Incorporació a equip de treball jove i professional.

Tagged as: , , , , , ,