Overview

El nostre client és una assessoria d’empreses amb seu a Figueres i de reconegut prestigi en el seu sector d’activitat. Per ampliació del seu volum de negoci, precisa incorporar:

Assessor / a Comptable i Fiscal (Junior)

Reportant a la propietat, s’ocuparà de recopilar la informació fiscal necessària referent al client; d’assessorar el client en relació a les seves obligacions tributàries i en l’optimització fiscal de les mateixes; de portar la comptabilitat del client en els casos en què aquest ho sol·liciti i altres tasques administratives i tècniques relacionades.

Imprescindible titulació en Economia, Administració o Direcció d’Empreses (ADE), Comptabilitat i Finances, Ciències Empresarials, o equivalent. Es valorarà formació complementària en Fiscalitat, tributació o comptabilitat analítica. Imprescindible perfecte domini de català i espanyol.

 

Per poder dur a terme les seves responsabilitats, la persona a incorporar haurà d’aplicar coneixements relacionats amb Fiscalitat, Comptabilitat, IVA, IRPF, IS, Patrimoni, Impost de Successions, Impostos especials, impostos municipals, impostos de duanes, Dret mercantil, Llei general tributària, Pla general Comptable, Funcionament de la inspecció fiscal.

REQUISITS:
Busquem un / a professional jove, proactiu, amb clara orientació a client i a resultats. Imprescindible formació superior en Comptabilitat i Finances, Ciències Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Econòmiques o similar.

Coneixements aplicats i experiència professional contrastada mínima de 3 anys en comptabilitat, dret mercantil, legislació tributària, obligacions fiscals, procediments de gestió i recaptació de l’Agència Tributària (impostos sobre societats, patrimoni, successions, IRPF, IVA …) impostos especials, impostos duaners, tributs municipals i funcionament de la inspecció fiscal.

AVANTATGES:
Excel·lent ambient de treball.
Horari flexible de dilluns a dijous i intensiu divendres de 09.00 a 14.00. .
Contracte laboral.
Lloc de treball estable, amb salari fix + salari variable en funció de compliment d’objectius.

Tagged as: , , , , , , , , , , , , ,