Overview

El nostre client és una assessoria d’empreses amb seu a Figueres, de reconegut prestigi al seu sector d’activitat. Per ampliació del seu volum de negoci, precisa incorporar:

 

Assessor/a Comptable i Fiscal

 

Reportant a la propietat, s’ocuparà de recopilar la informació fiscal necessària referent al client; d’assessorar al client en relació a les seves obligacions tributàries i a la optimització fiscal de les mateixes; De portar la comptabilitat del client en els casos en que aquest ho soliciti i altres tasques administratives i tècniques relacionades.

 

Per poder dur a terme les seves responsabilitats, la persona a incorporar haurà d’aplicar coneixements relacionats amb Fiscalitat, Comptabilitat, IVA, IRPF, IS, Patrimoni, Impost de Successions, Impostos especials, impostos municipals, impostos de duanes, Dret mercantil, Llei general tributària, Pla General Comptable, Funcionament de la inspecció fiscal

 

Requisits:

Busquem un/a professional jove, proactiu, amb clara orientació al client i a resultats. Imprescindible formació superior en Comptabilitat i Finances,  Ciències Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Econòmiques o similar. Coneixements aplicats i experiència professional contrastada mínima de 3 anys en comptabilitat, dret mercantil, legistació tributària, obligacions fiscals,  procediments de gestió i recaptació de l’Agencia Tributaria (impostos sobre societats, patrimoni, succesions, IRPF, IVA…) impostos especials, impostos duaners, tributs municipals i funcionamient de la inspecció fiscal.

 

Avantatges:

Excel.lent ambient de treball. Horari partit de dilluns a dijous (de 09.00 a 19.00 amb 1,5 hores per dinar) i divendres de 09.00 a 14.00. Incorporació al setembre. Contracte laboral. Lloc de treball estable, amb salari fix + salari variable en funció d’acompliment d’objectius.

Tagged as: , , , , , , , , , , , , ,