Overview

El nostre client, grup assessor de reconegut prestigi al seu sector, amb presència a tot Catalunya i una plantilla de més de 50 professionals, necessita incorporar, a la seva oficina situada a Figueres, un/a:

ASSESSOR/A LABORAL

Reportant el cap del Departament, es responsabilitzarà, amb el suport d’un/a administratiu especialitzat, de prestar assessorament a la seva pròpia cartera de clients, així com d’elaborar i presentar contractes al SEPE, altes, baixes i modificacions de jornada a TGSS, calcular i elaborar nòmines, jubilacions, acomiadaments…

 

També haurà d’assessorar i donar suport als clients pel que fa al compliment de la normativa laboral vigent, l’aplicació del conveni col·lectiu, l’optimització dels costos en contractació, etc. així com de representar-los, directament o a través de col·laboradors, davant Inspeccions de Treball, CEMAC…

 

REQUISITS

Busquem un/a professional jove, organitzat i metòdic, amb formació de tipus Graduat Social, Relacions Laborals, Ciències del Treball o Dret.

Amb experiència mínima de 3 anys exercint funcions tècniques en l’àmbit de l’assessorament laboral, elaboració de nòmines, administració de personal, ETT, o equivalent.

Imprescindible bon domini espanyol, així com experiència demostrable en l’ús del programa A3.

Molt valorable coneixements de SILTRA, Sistema Xarxa i Contracta@.

Molt bon domini del idioma anglès.

 

AVANTATGES

Excel·lent ambient de treball.

Possibilitats reals de creixement professional.

Tagged as: , , , , , , , , , , , , ,