Overview

El nostre client, grup empresarial dedicat a la prestació de serveis en matèria d’assessorament fiscal, laboral i comptable, amb més de 50 professionals en plantilla i oficines a tota la província, precisa incorporar, a la seva oficina de Girona capital, un / a:

Assessor comptable, fiscal i tributari

Reportant a Direcció  del Departament, es responsabilitzarà, amb el suport del personal administratiu, de gestionar la cartera de clients que se li assignen (societats) i d’actuar com a referent tècnic davant d’aquests a nivell comptable, fiscal i tributari.

També es responsabilitzarà de realitzar i / o supervisar la comptabilitat de les empreses clients, la preparació i presentació d’impostos, resums anuals i declaracions informatives (IVA, IRPF, IS, Patrimoni, 347, 349 i Intrastat), i de serveis complementaris com: requeriments tributaris, actes i certificacions, informes financers, declaració de béns i drets a l’estranger, etc.

REQUISITS:
Busquem un / a professional consolidat, amb excel·lent base tècnica, clara orientació aL client i a la consecució d’objectius. Amb capacitat per treballar sota pressió i interès en satisfer les expectives deL client.

Imprescindible formació superior, de tipus Ciències Empresarials, Econòmiques, Dret, Administració i Direcció d’empreses o equivalent. Molt valorable formació de postgrau en fiscalitat, tributació o dret tributari.

Experiència professional mínima de 5 anys en assessorament fiscal. Amplis coneixements en matèria de tributació: IVA, IAE, IS, renda, patrimoni…

Imprescindible perfecte domini de català i espanyol; valorable domini d’anglès i / o francès.

Oferim desenvolupament professional i formació contínua i a més d’una atractiva remuneració. No es descartarà cap candidatura per motius econòmics.

Tagged as: , , , , , , ,