Overview

El nostre client, grup multinacional del sector distribució alimentària en ple procés d’expansió, necessita incorporar un/a:

COMPRADOR FAMÍLIA DE CARNS

Reportant a Direcció de Compres a Espanya, la persona a incorporar es responsabilitzarà de:

-Cercar, avaluar i homologar nous proveïdors, productes i/o formats d’acord amb els objectius estratègics del departament i de la companyia.

-Aplicar les directrius, polítiques i procediments de la companyia en relació amb la seva àrea de responsabilitat.

-Negociar les millors condicions en quant a cost, qualitat de producte, packaging, qualitat del servei i condicions logístiques / de lliurament dels productes.

-Realitzar el seguiment dels proveïdors en cartera i del compliment dels contractes subscrits amb aquests.

-Aplicar metodologia de “category management” per potenciar les vendes de la família de productes sota la seva responsabilitat.

-Participar en la resolució d’incidències relatives a qualitat, aprovisionament, lliuraments, logística…

 

 

REQUISITS

Busquem un/a professional consolidat, amb habilitat negociadora, capacitat per prendre decisions, així com dots analítics i de gestió.

Amb formació de tipus veterinària, biologia, enginyeria agroalimentària, ciència i tecnologia dels aliments, administració i direcció d’empreses o similar.

Molt valorable formació específica en Compres/Purchasing Management i domini d’anglès o francès.

Imprescindible experiència mínima de 3 anys en compres de carn fresca o congelada en general, o en compra/aprovisionament de productes d’origen porcí, boví, avícola, oví…

Tagged as: , , , , , , , , , ,