Overview

El nostre client, entitat semi-pública dedicada a impulsar el creixement econòmic de la província de Girona i a facilitar l’accés a finançament d’empreses i entitats ubicades al territori, precisa incorporar:

BUSSINES DEVELOPER

Reportant a la Direcció de Desenvolupament de Negoci d’Inversions creditícies i coordinant-se amb el departament de riscos de la Companyia, es responsabilitzarà d’informar, difondre i aconsellar sobre els productes i instruments financers de l’entitat (préstecs, avals i inversió en capital risc) tant a les empreses de la zona com als seus prescriptors (entitats bancàries o financeres d’àmbit privat, assessors d’empreses, etc.).

Així mateix, s’ocuparà d’assessorar i acompanyar a la companyia o organització sol·licitant en el seu procés de sol·licitud de finançament fins al tancament de l’operació.

 

REQUISITS:
Busquem un / a professional consolidat en el sector bancari o financer i bon coneixement de el teixit empresarial de la zona (Girona província), amb bones dots analiticas, comunicatives i de negociació.

Formació superior en Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Empresarials o equivalent, valorant formació de postgrau en l’àrea de Finances.

Experiència mínima de 10 anys en el sector bancari o similar, assumint responsabilitat directa sobre la captació de negoci, estudi, seguiment i tancament d’operacions de crèdit a persones jurídiques – sector empresarial – industrial.

Imprescindible residència a Girona província, permís de conducció B1, vehicle i disponibilitat a treballar com a professional per compte propi.

 

AVANTATGES:
Interessants condicions econòmiques (fix + variable + quilometratge + beneficis socials).
Flexibilitat horària i organitzativa.
Disponibilitat d’oficina física a Girona centre.
Excel·lent ambient de treball.

Tagged as: , ,