Overview

El nostre client, empresa del sector fusteria / estructures metàl·liques en ple procés d’expansió, precisa incorporar:

Director/a General – CEO

Reportant al Consell d’Administració, la persona a incorporar tindrà com a missió liderar el pla de creixement de la companyia, assumint la direcció estratègica i executiva i fent especial incidència en les vessants operacionals i tècniques de l’activitat.

 

REQUISITS:
Busquem un/a professional consolidat, amb formació tècnica (Enginyeria Mecànica, Enginyeria Industrial, Enginyeria de la Construcció o equivalent) i experiència mínima de 5 anys desenvolupant funcions de “management” en compres, vendes, operacions o Oficina Tècnica en empreses del sector estructures metàl·liques, fusteria metàl·lica, PVC o tancaments.

Molt valorable formació de postgrau relacionada amb gestió empresarial (MBA, PDD…), així com residència a la província de Girona.

AVANTATGES
Incorporació a empresa referent al segment d’activitat.
Projecció professional d’acord amb el pla d’expansió de la companyia.
Interessant retribució econòmica en funció d’experiència i vàlues aportades.

Tagged as: , , , , , , , ,