Overview

El nostre client, grup empresarial del sector hospitalari, necessita incorporar, per jubilació de qui ocupa el lloc de treball actualment, un/a:

DIRECTOR GENERAL

Reportant al Consell d’Administració i recolzant-se en les direccions funcionals i els Gerents de cada establiment, la persona a incorporar tindrà com a missió liderar el pla de creixement del Grup, assumint-ne la direcció estratègica i executiva i fent especial incidència en els vessants de desenvolupament de negoci, rendibilitat, inversions i representació del grup davant de tercers i a nivell institucional.

 

REQUISITS

Busquem un/a professional consolidat, amb visió de negoci, tolerància a la pressió, orientació a resultats, capacitat per prendre decisions i per treballar en equip, així com dots de lideratge i management.

Formació de tipus Direcció Hotelera, Turisme, Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Econòmiques, Màrqueting, o similar. Molt valorable formació de postgrau tipus MBA/PDD.

 

Imprescindible experiència mínima de 5 anys assumint responsabilitats de Gerència, Direcció General, Direcció d’Operacions al sector hospitalari.

Molt valorable domini dels idiomes anglès i/o francès.

 

AVANTATGES

Incorporació a grup empresarial solvent, plenament consolidat i amb un interessant potencial de creixement

Excel·lent ambient de treball

Atractiu paquet retributiu d’acord amb experiència i vàlua aportades

Tagged as: , , , ,