Overview

El nostre client, empresa fabricant de productes d’il·luminació decorativa amb seu a Girona província, precisa incorporar, causa del seu procés d’expansió, un/a:

Enginyer de desenvolupament de productes (sistemes electrònics)

Reportant al Project Manager, es responsabilitzarà, dins l’àrea d’Oficina Tècnica, del disseny i desenvolupament de nous productes, fent especial èmfasi a garantir el compliment de la normativa per als diferents mercats objectiu, elaborar els procediments interns de fabricació i muntatge, gestionar les certificacions i homologacions necessàries de cada producte (treballant estretament amb els laboratoris col·laboradors) i elaborar les fitxes tècniques.

REQUISITS:
Busquem un / a professional jove, metòdic i organitzat, amb formació en Enginyeria Electrònica o Enginyeria de disseny industrial, bon domini d’anglès i coneixements contrastats de SolidEdge + Programari de disseny de circuits (preferiblement EAGLE O ALTIUM), electrònica analògica i teoria de circuits .

Molt valorable experiència contrastada en desenvolupament / homologació de nous productes, preferiblement en sector il·luminació.

Bon domini d’Excel.

Tagged as: , , , , , ,