Overview

El nostre client, assessoria d’empreses de reconegut prestigi en el seu sector amb seu a Girona capital, precisa incorporar, pel seu departament d’assegurances (corredors):

GESTOR DE COMPTES (EMPRESES)

Reportant a l’adreça de l’àrea, es responsabilitzarà de mantenir i augmentar la cartera de clients (empreses i autònoms) de l’departament, mitjançant visites als clients de l’assessoria, realitzant la fidelització dels clients en cartera, actualitzant i adequant els productes ja contractats pel client periòdicament i realitzant prospecció de nous clients. A més, presentarà suport a director de departament en cotitzacions, gestió de sinistres, auditories de risc i estudis d’estalvi per oferir a cada empresa i / o propietari la solució més adequada a les seves necessitats.

El tipus de productes a comercialitzar i gestionar són:
– Assegurances de Responsabilitat Civil
– Plans d’estalvi
– Pòlisses de cobertura mèdica i assegurances d’incapacitat laboral temporal
– Assegurances de multirisc empresarial

 

REQUISITS:
Busquem un / a professional jove, proactiu, organitzat i ambiciós, amb clares dots comercials i habilitats relacionals.

Preferentment amb formació universitària (diplomatura o llicenciatura) en Ciències Empresarials, Economia o ADE.

Imprescindible experiència mínima de 2 anys en el sector d’assegurances o bancari, o assessorament legal i fiscal en l’àmbit empresarial, patrimonial o corporatiu.

Tagged as: , , , , , , ,