Overview

Descripció

El nostre client, assessoria d’empreses de reconegut prestigi en el seu sector amb seu a Girona capital, precisa incorporar, per al departament d’assegurances:

GESTOR DE COMPTES (CORREDORIA)

Reportant a la direcció de l’àrea, es responsabilitzarà de mantenir i augmentar la cartera de clients (empreses i autònoms) del departament, mitjançant visites als clients de l’assessoria, fidelització dels clients en cartera, actualització i adequació dels productes ja contractats per el client i prospecció de nous clients.

A més, donarà suport al director del departament en cotitzacions, gestió de sinistres, auditories de riscos i estudis d’estalvi per oferir a cada empresa i / o propietari la solució més adequada a les seves necessitats.

El tipus de productes a comercialitzar i gestionar són:
– Assegurances de Responsabilitat Civil
– Plans d’estalvi
– Pòlisses de cobertura mèdica i assegurances d’incapacitat laboral temporal
– Assegurances de multirisc empresarial

Requisits

Busquem un / a professional jove, proactiu, organitzat i ambiciós, amb clares dots comercials i habilitats relacionals. Preferentment amb formació universitària (diplomatura o llicenciatura) en Ciències Empresarials, Economia o ADE.

Imprescindible experiència mínima de 2 anys en el sector assegurador o bancari, o assessorament legal i fiscal en l’àmbit patrimonial o corporatiu.

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,