Overview

Descripció:

El nostre client és un grup empresarial del sector automoció, amb seu a Olot. Precisa incorporar, per ampliació de plantilla:

COMPTABLE / ADJUNT A CAP D’ADMINISTRACIÓ

Reportant al Cap d’Administració, es responsabilitzarà de donar suport en l’execució de la comptabilitat de l’empresa del grup, el compliment de les obligacions fiscals d’aquesta, optimització de la fiscalitat, atenció a auditories externes, reporting interns i externs, controlling, informes d’activitats i altres feines administratives i tècniques del departament.

Requisits:

Busquem un/a professional jove, amb formació superior en ADE, Comptabilitat i Finances, Ciències Empresarials o equivalent. Amb residència a la zona de feina, perfecte domini de català i castellà i experiència mínima de 3 anys en feines de comptabilitat, fiscalitat o auditoria comptable.

Tagged as: , , , , , , , , , , , , ,