REAL DECRETO-LEY, DE TRABAJO A DISTANCIA

Notes sobre la “Ley del Teletrabajo”: El que haurem de tenir en compte en la seva aplicació   VIGÈNCIA El primer que hem de destacar sobre aquest Real Decret és que entrarà en vigor el proper 13 d’octubre i la seva vigència s’estendrà fins el 12 de Novembre de 2020. Tot i així, res fa

Comparteix aquest contingut:

Continue Reading